Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

INDATA SOFTWARE - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D, E, F i G w alternatywnym s ... - EBI

INDATA SOFTWARE - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D, E, F i G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (3/2015)
Share
dh4eyka
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D, E, F i G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd INDATA Software S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku na podstawie Uchwały Nr 71/2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wyznaczyć 22 stycznia 2015 jako pierwszy dzień notowania na dzień roku dla następujących akcji zwykłych na okaziciela: a) 37.230.837 akcji serii D b) 3.418.800 akcji serii E c) 5.000.000 akcji serii F d) 1.179.000 akcji serii G Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Czapla Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka