Trwa ładowanie...
dgzpolo

INDOS - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania. (5/2015) - EBI

INDOS - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania. (5/2015)

Share
dgzpolo
CATALYST
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, uchwałą nr 326/2015 podjętą w dniu 9 kwietnia 2015r, postanowił określić 10 kwietnia 2015r, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, 6.000 (sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I spółki INDOS SA, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLINDOS00027". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, postanowił notować obligacje serii I, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skrócona "INS1017". Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW, weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Par.4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis
UchwalaGPWNR326-2015zdn09.04.15-notowanie-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dgzpolo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dgzpolo

Podziel się opinią

Share
dgzpolo
dgzpolo