Trwa ładowanie...
d32qjvg

INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011

INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011

Share
d32qjvg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Revenue 14 769 17 310
Operating profit/(loss) 21 103 12 164
Profit/(loss) before income tax 19 879 10 825
Net profit/(loss) 19 818 12 123
Net cash flow from operating activity (9 344) 5 013
Net cash flow from investing activity (13 165) (1 810)
Net cash flow from financing activity 34 269 (3 385)
Total net cash flow 11 760 (182)
Total assets 144 494 98 345
Share capital 56 46
Total equity 111 050 60 612
Non-current liabilities 21 303 6 930
Current liabilities 12 141 30 803
Weighted average number of shares 31 300 000 24 800 000
Profit/(loss) per ordinary share (in USD) 0,64 0,50
Book value per share (in USD) 3,64 2,29
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z p??n. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitent?w papier?w warto?ciowych prowadz?cych dzia?alno?? wytw?rcz?, budowlan?, handlow? lub us?ugow? | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | USD | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-15 | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | L-2310 | | Luxembourg | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Avenue Pasteur | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +352 27478488 | | +352 27478489 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

d32qjvg

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
IMC 9mFY2011_report 30.09.pdf Condensed Consolidated Interim Financial Statement for 9 months 2011FY IMC S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 IEVGEN OSYPOV CEO IEVGEN OSYPOV
2011-11-15 DMYTRO MARTYNIUK CFO DMYTRO MARTYNIUK

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

Podziel się opinią

Share
d32qjvg
d32qjvg