Trwa ładowanie...
dchypin
dchypin
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (8/2015)

IndygoTech Minerals S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dchypin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
IndygoTech Minerals S.A.
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IndygoTech Minerals S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 r. Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Pana Andrzeja Krakówkę rezygnacji z Zarządu oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 4 lutego 2015 roku. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W uzasadnieniu oświadczenia Pan Andrzej Krakówka podał jako przyczynę rezygnacji przyjęcie obowiązków Prezesa Zarządu w spółce zależnej od Emitenta, tj. Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dchypin

Podziel się opinią

Share
dchypin
dchypin