Trwa ładowanie...
d7z00wn
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (35/2014)

IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (35/2014)
Share
d7z00wn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?), informuje, że w dniu 5 maja 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Piotra Chmielewskiego, Rowing Capital Limited, P.C.H. Capital S.A. (Cyprus) Limited, PCH Capital S.A. PCH Ventures S.A. (poprzednia nazwa Innovators S.A.), Innovators Capital (Cyprus) Limited (poprzednia nazwa Darevest Partners Limited), w którym podmioty te poinformowały, że w dniu 29 kwietnia 2014 roku w wyniku umowy darowizny pomiędzy Panem Piotrem Chmielewskim a Rowing Capital Limited nastąpiło przeniesienia własności 1.532.889 akcji Emitenta, a następnie w dniu 30 kwietnia 2014 roku w wyniku sprzedaży ww. akcji nastąpiło przeniesienie ich własności pomiędzy Rowing Capital Limited a Innovators Capital (Cyprus) Limited. Ww.
akcje stanowią 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 4.459.662 akcje Emitenta, które stanowiły 10,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, w tym bezpośrednio akcje posiadały: - Pan Piotr Chmielewski posiadał 1.532.889 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowiły 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, - Innovators Capital (Cyprus) Limited posiadała 2.926.773 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowiły 6,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem po www. transakcjach podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 4.459.662 akcje Emitenta, które stanowią 10,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta, w tym bezpośrednio ww. akcje posiada Innovators Capital (Cyprus) Limited. Pomiędzy podmiotami zawiadamiającymi występują następujące powiązania: - Pan Piotr Chmielewski kontroluje Rowing Capital Limited, - Rowing Capital Limited posiada 100% akcji PCH Capital S.A., - PCH Capital S.A. kontroluje P.C.H. Capital (Cyprus) Limited, - PCH Capital S.A. wraz z P.C.H. Capital (Cyprus) Limited posiadają 100% akcji PCH Ventures S.A., - PCH Ventures S.A. kontroluje Innovators Capital (Cyprus) Limited. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
d7z00wn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-05-06 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7z00wn

Podziel się opinią

Share
d7z00wn
d7z00wn