Trwa ładowanie...
d1qintx
espi

INFOSCOPE - Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta (56/2014) - EBI

INFOSCOPE - Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta (56/2014)
Share
d1qintx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 56 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 z dnia 2 października 2014 roku, w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, w dniu 17 października 2014 roku powziął informację o złożeniu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych pisma w sprawie wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta przez Jarosława Ogorzałka, adw. Marka Olekszyka oraz Głowacki Chilarski Sieklicki sp. k. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qintx

Podziel się opinią

Share
d1qintx
d1qintx