Trwa ładowanie...
d4n86bd
d4n86bd
espi

INPRO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku spółki INPRO S.A. (3/2015)

INPRO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku spółki INPRO S.A. (3/2015)
Share
d4n86bd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku spółki INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku: Raporty roczne za 2014 rok: a) raport roczny INPRO SA - 23.03.2015r. b) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INPRO S.A. - 23.03.2015r. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku: a) skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INPRO S.A. - 31.08.2015r. Raporty kwartalne za 2015 rok: a) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za I kwartał 2015 - 15.05.2015r. b) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za III kwartał 2015 - 16.11.2015r. Jednocześnie, Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r.
Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) ["Rozporządzenie"], Spółka nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej INPRO S.A. będą natomiast zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące INPRO S.A. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INPRO S.A. będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INPRO S.A. oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe INPRO S.A. wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2015, a także zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia- Spółka nie będzie publikować raportu
kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: §83 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)
d4n86bd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-01-20 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n86bd

Podziel się opinią

Share
d4n86bd
d4n86bd