Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Marka Boryczkę (19/2011)

INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Marka Boryczkę (19/2011)
Share
d41z4uk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan posiadania akcji przez Pana Marka Boryczkę | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki, iż w związku z zawarciem w dniu 9 czerwca 2011 roku umowy kupna 1.278.501 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy Pan Marek Boryczka posiadał 2.700.000 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 12,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 2.700.000 głosów stanowiących 8,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 2.401.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 10,67% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 4.803.000 głosów stanowiących 15,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Marek Boryczka posiada 2.700.000 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 12,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 2.700.000 głosów stanowiących 8,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 3.680.001 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 16,36 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 7.360.002 głosów stanowiących 24,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Marek Boryczka zawiadomił Emitenta, iż posiada akcje spółki INTAKUS S.A. w imieniu własnym. Pan Marek Boryczka poinformował, iż nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obornicka 131
(ulica) (numer)
(71) 326 60 81 (71) 326 60 86
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)
d41z4uk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Jarosław Ślipek Prezes Zarządu
2011-06-15 Andrzej Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk