Trwa ładowanie...
dxvkqrf

INTAKUS S.A. - Zawiadomienie Pana Marka Boryczki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (3/2012)

INTAKUS S.A. - Zawiadomienie Pana Marka Boryczki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (3/2012)

Share
dxvkqrf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
INTAKUS S.A.
Temat
Zawiadomienie Pana Marka Boryczki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał od Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Boryczki zawiadomienie o dokonanych w roku kalendarzowym 2011 transakcjach zbycia akcji spółki INTAKUS S.A., których wartość w roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty 5.000 EUR. Pan Marek Boryczka poinformował, iż w roku 2011 w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 13.000 akcji Emitenta za średnią cenę 1,36 PLN za jedną akcję. Szczegółowe zestawienie transakcji sprzedaży akcji przedstawia załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Tabela zestawienia sprzedaży akcji.pdf Szczegółowe zestawienie transakcji sprzedaży akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvkqrf

| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obornicka | | 131 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 326 60 81 | | (71) 326 60 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jarosław Ślipek Prezes Zarządu
2012-01-31 Andrzej Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvkqrf

Podziel się opinią

Share
dxvkqrf
dxvkqrf