Trwa ładowanie...
d3zkxn0
espi

INTAKUS S.A. - Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego (3/2015)

INTAKUS S.A. - Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego (3/2015)
Share
d3zkxn0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014, Zarząd Intakus S.A. (dalej: ?Spółka?), informuje, iż w dniu 26.01.2015 r., został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji serii B Emitenta (tj. powstałych w wyniku scalenia Akcji serii A, B, F, G, H, I, K i L). Powyższe wynika z faktu, iż pismem z dnia 8 stycznia 2015 roku, Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Emitenta do uzupełnienia prospektu o informacje związane ze zmianą sytuacji Emitenta, wobec nabycia w dniu 21 grudnia 2014 roku 100 % udziałów w Spółce Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2014, opublikowanym w dniu 22 grudnia 2014 roku. Zatem z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych informacji dotyczących podmiotów, które weszły w skład grupy
kapitałowej Emitenta oraz ich wpływu na sytuację Emitenta, jak również z uwagi na konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. w zakresie i formie wymaganej dla Emitenta, zasadnym stało się złożenie wniosku o zawieszenie wskazanego postępowania, wobec niemożliwości uzupełnienia prospektu w zakreślonym przez Komisję Nadzoru Finansowe terminie. Wniosek o podjęcie postępowania w tej sprawie zostanie złożony niezwłocznie po uzupełnieniu prospektu emisyjnego o dane wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-055 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Teatralna 10-12
(ulica) (numer)
71 327 55 11 71 352 63 21
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zkxn0

Podziel się opinią

Share
d3zkxn0
d3zkxn0