Trwa ładowanie...
d3u41w4
espi
03-12-2010 13:47

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości (26/2010)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości (26/2010)

d3u41w4
d3u41w4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Interbud-LublinS.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 2 grudnia 2010 r. Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 26 listopada 2010 r. o dokonaniu w dniu 25 listopada 2010 r. wpisu:1) hipoteki umownej łącznej zwykłej w kwocie 32.5 mln zł oraz2) hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 16.3 mln zł ,ustanowionych na nieruchomościach należących do Emitenta, położonych w Lublinie przy Alei Kraśnickiej, ulicy Owczej i ulicy Gęsiej o łącznym obszarze 155.207m2. Nieruchomości zakupione zostały w celach inwestycyjnych w ramach realizacji jednego z celów emisyjnych opisanych na str. 21-22 Prospektu emisyjnego Interbud-Lublin S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2010 r. O nabyciu ww. nieruchomości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. Wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 41.9 mln zł.Przedmiotowe hipoteki zostały ustanowione na rzecz
Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Lublinie (Bank), jako zabezpieczenie umowy kredytowej z dnia 29 października 2010r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 29 października 2010r.Ustanowione hipoteki stanowią zabezpieczenie odpowiednio kwoty kapitału w wysokości 32,5 mln zł?w przypadku hipoteki zwykłej oraz odsetek oraz wszelkich kosztów umowy kredytowej w wysokości do 16,3 mln zł?w przypadku hipoteki kaucyjnej.Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.Za kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono przedmiotowe hipoteki, za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych[?] | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u41w4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u41w4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3u41w4