Trwa ładowanie...
d1fq7oo
d1fq7oo
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zmiany w Zarządzie Interbud-Lublin S.A. (25/2010)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zmiany w Zarządzie Interbud-Lublin S.A. (25/2010)
Share
d1fq7oo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie Interbud-Lublin S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent)informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 25 listopada 2010 roku odwołała z dniem 30 listopada 2010 roku Pana Tomasza Grodzkiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.Pan Tomasz Grodzki pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Spółki.Rada Nadzorcza Spółki nie wskazała przyczyn odwołania Pana Grodzkiego z pełnionych funkcji.Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą z dnia 25 listopada 2010 roku powołała z dniem 1 grudnia 2010 roku Pana Jacka Drozda do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.Pan Jacek Drozd jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny. Uzyskał tytuł maklera papierów wartościowych oraz zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pan Jacek Drozd jest również absolwentem studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej im. O. Langego w Warszawie, kierunek Rachunkowość.Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:1991 rok?Dom Maklerski
Penetrator S.A. w Krakowie?Makler papierów wartościowych1991-1992?Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie?Makler papierów wartościowych1992-1998 - Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie- Dyrektor Biura Maklerskiego1998-2000?Centralny Dom Maklerski PeKaO S.A.?Dyrektor Oddziału Regionalnego2000-2002?Wschodni Bank Cukrownictwa?Prezes Zarządu2002-2005?Zakłady Azotowe w Puławach S.A.?Dyrektor Finansowy2005-2006?Bank Gospodarstwa Krajowego?Oddział w Lublinie2007- nadal - OPF S.A.?Wiceprezes ZarząduPełnione funkcje:1996-1997?Członek Rady Nadzorczej?Centralna Tabela Ofert S.A.1997-1999?Członek Rady Nadzorczej?Bank Depozytowo-Kredytowy LTD. (Łuck/Ukraina)1997-2002 - Członek Rady Nadzorczej?Montex S.A. Lublin2002-2003 - Członek Rady Nadzorczej?Navitrans Sp. z o.o. Gdynia2003-2005 - Członek Rady Nadzorczej?Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. Gdynia2006-2008?Członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie2007-2009 - Członek Rady Nadzorczej?Mewa S.A.
Biłgoraj2007?nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej?Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w LublinieDziałalność prowadzona przez Pana Jacka Drozda poza Interbud-Lublin S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Jacek Drozd nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu.Pan Jacek Drozd nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym .Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq7oo

Podziel się opinią

Share
d1fq7oo
d1fq7oo