Trwa ładowanie...
d3mzyea
espi

INTERCARS - Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2011 r. (29/2011)

INTERCARS - Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2011 r. (29/2011)
Share
d3mzyea
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Wypełniając obowiązek wynikający z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 r. poz. 259) Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości informacje o zmianie daty przekazania raportu za III kwartał 2011 rok, którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 14.11.2011 r. zgodnie z korektą dokonaną raportem bieżącym nr 2/2011/K z dnia 24.03.2011 r. Nowym terminem opublikowania raportu za III kwartał 2011 roku będzie 09.11.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d3mzyea

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Piotr Kraska Członek Zarządu
2011-11-07 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mzyea

Podziel się opinią

Share
d3mzyea
d3mzyea