Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy (17/2015)

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy (17/2015)
Share
d2g218l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 19.01.2015 roku informuje, że zmianie ulega rekomendacja Zarządu dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki dotycząca wypłaty dywidendy za 2014 rok. Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln PLN (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln PLN. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IMS. Nowa wysokość dywidendy na 1 akcję oznacza 100% wzrost w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty
powiększające przychody i zyski Grupy IMS. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 366
(ulica) (numer)
+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-22-01-663 016452416
(NIP) (REGON)
d2g218l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2015-04-13 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l