Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Servic...

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 9 stycznia 2013 r. (8/2012)
Share
di85q4k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET MEDIA SERVICES S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 9 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o Art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 o godzinie 12:00. Zarząd IMS SA przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ, wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał oraz załączniki do uchwały nr 4 i uchwały nr 5. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 8 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 9 - tekst jednolity Statutu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
Wzór pełnomocnictwa.pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.pdf
Regulamin Programu Motywacyjnego II.pdf
Regulamin Programu Motywacyjnego_tekst jednolity.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-844 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 465
(ulica) (numer)
+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-22-01-663 016452416
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2012-12-13 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k