Trwa ładowanie...
d1vq4kl

INVESTcon GROUP - Przekroczenie progu 5% w głosach (3/2012)

INVESTcon GROUP - Przekroczenie progu 5% w głosach (3/2012)

Share
d1vq4kl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
INVESTcon GROUP
Temat
Przekroczenie progu 5% w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki INVESTcon GROUP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Pana Marcina Michnickiego, że liczba głosów posiadanych przez niego w spółce INVESTcon GROUP S.A. zwiększyła się powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Pan Marcin Michnicki zawiadomił, że w dniu 17.01.2012 r. w wyniku transakcji na sesji giełdowej nabył 5.000 akcji INVESTcon GROUP S.A., która to transakcja spowodowała zmianę jego udziału powyżej 5% na walnym zgromadzeniu spółki INVESTcon GROUP S.A. Po ww. transakcji, Pan Marcin Michnicki posiada 1.945.000 szt. akcji Spółki, co stanowi 5,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.945.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,003% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału, Pan Marcin Michnicki posiadał 1.940.000 szt. akcji Spółki, co stanowiło 5,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 1.940.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

| | | INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVESTcon GROUP | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-830 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krasińskiego | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 851 86 77 | | 061 851 86 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ic.poznan.pl | | www.ic.poznan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 778-10-24-498 | | 630316445 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl