Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

INVESTcon GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem (20/2012)

INVESTcon GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem (20/2012)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTcon GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w którym Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) poinformował, iż w wyniku transakcji kupna poza rynkiem regulowanym w dniu 27 lipca 2012 r. akcji spółki INVESTcon GROUP S.A. zwiększył się jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce INVESTcon GROUP S.A. Przed zawarciem ww. transakcji DM IDMSA posiadał 591 715 sztuk akcji spółki INVESTcon GROUP S.A. co stanowiło 1,80% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 591 715 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INVESTcon GROUP SA. co stanowiło 1,52% w ogólnej liczbie głosów w spółce. Aktualnie DM IDMSA posiada 3 419 230 sztuk akcji spółki INVESTcon GROUP S.A. co stanowi 10,40% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 3 419 230 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INVESTcon GROUP S.A. co stanowi 8,79% w ogólnej liczbie głosów w spółce. Jednocześnie DM IDMSA poinformował, iż inne podmioty zależne od IDMSA nie
posiadają akcji spółki INVESTcon GROUP S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INVESTcon GROUP Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
biuro@ic.poznan.pl www.ic.poznan.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96