Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie ...

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach. (15/2014)
Share
d10qzpi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
Temat
Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą Płocku zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie posiadanego stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych, celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014 r. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w celu powstania możliwie niewielkiej ilości tzw. niedoborów scaleniowych, liczba akcji na rachunkach każdego z Akcjonariuszy powinna być równa jedno lub wielokrotności liczby 6. Zarząd informuje również, że w dniu 21.02.2014 r. skierował do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki ,celem umożliwienia przeprowadzenia procedury scalenia akcji Emitenta przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
017 22 99 404
(telefon) (fax)
herman@herman.com.pl www.herman.com.pl
(e-mail) (www)
8133186031 691529550
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi