Trwa ładowanie...
d3sb7i4

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty i zwołanie ...

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (7/2015)

Share
d3sb7i4

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Informujemy, że w dniu 24 marca 2015 r. Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołał na dzień 28 kwietnia 2015 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Poniżej treść uchwały zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w przedmiotowej sprawie. Uchwała nr 3/63/2015 Zarządu Investors TFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny i porządku obrad oraz zwołania Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. „Zgodnie z art. 142 Ustawy oraz art. 4 Statutu Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zarząd Spółki zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 kwietnia 2015 r., na godzinę 11:30, w Warszawie, w sali konferencyjnej przy ul. Wiśniowej 40B (parter), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów. 2.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Powzięcie Uchwały nr 1/1/2015 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., wraz z uzasadnieniem. 5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.investors.pl, oraz poprzez przekazanie raportu bieżącego w dniu 24 marca 2015 r.” Uchwała zapadła jednomyślnie z udziałem wszystkich obecnych członków Zarządu Spółki. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 7 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-03-24
Nazwa podmiotu: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2015-03-24 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4