Trwa ładowanie...
d1idrew
d1idrew
espi

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2015)

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1idrew
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-04-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-04-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 80
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 35 425
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2015-04-30 PLN 1 524,88

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-05-05
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-05-05 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2015-05-05 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1idrew

Podziel się opinią

Share
d1idrew
d1idrew