Trwa ładowanie...
d300d2q

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)

Share
d300d2q
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2011-12-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2011-12-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 27 532
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 84 003
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2011-12-31 PLN 2 407,95
Wykup z redukcją ? przekroczona maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych, które Fundusz wykupuje w Dniu Wykupu, zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Funduszu. Stopa redukcji: 23,73 %.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-01-03 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR GOLD FIZ | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070005256 | | 140716572 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d300d2q

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-01-03 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu
2012-01-03 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d300d2q

Podziel się opinią

Share
d300d2q
d300d2q