Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv
espi

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (58/2011)

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (58/2011)
Share
d13c6sv
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatówinwestycyjnych 2011-03-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatówinwestycyjnych 2011-03-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnychprzedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 3 960
Liczba certyfikatów inwestycyjnychpozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 115 276
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca nacertyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2011-03-31 PLN 2 722,60

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-04-04
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d13c6sv

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-04-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2011-04-04 Arnold Mardoń Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv