Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/2015)

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-05-31
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-05-31
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A 2. Inne domy maklerskie Warszawa ul. Grzybowska 4
1. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. 2. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. 3. Zlecenie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych należy składać nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-05-05
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-05-05 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2015-05-05 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o