Trwa ładowanie...
d18stie
espi

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wybór podmiotu uprawnio...

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2010)

Share
d18stie
WIADOMOŚĆ
Rada Nadzorcza Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu20 grudnia 2010 roku dokonała zgodnie z obowiązującymi przepisami inormami zawodowymi wyboru Ernst& Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanego na listępodmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonąprzez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130 doprzeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu za2011 rok . Fundusz nie korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu.Umowa pomiędzy Funduszem a w/w podmiotem dotyczy przeprowadzeniaprzeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego orazbadania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu nadzień 31 grudnia 2011 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 12 / 2010
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2010-12-21
Nazwa podmiotu: INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 34 oie - wybór podm. upraw do badania sprawozd. finansow.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2010-12-21 Arnold Mardoń Członek Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie