Trwa ładowanie...
d2gmryi

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie daty i zwoł ...

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (6/2015)

Share
d2gmryi

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Informujemy, że w dniu 24 marca 2015 r. Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołał na dzień 28 kwietnia 2015 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Poniżej treść uchwały zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w przedmiotowej sprawie. Uchwała nr 5/63/2015 Zarządu Investors TFI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny i porządku obrad oraz zwołania Zgromadzenia Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. „Zgodnie z art. 142 Ustawy oraz art. 4 Statutu Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Zarząd Spółki zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 28 kwietnia 2015 r., na godzinę 12:00, w Warszawie, w sali konferencyjnej przy ul. Wiśniowej 40B (parter), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie
Zgromadzenia Inwestorów. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Powzięcie Uchwały nr 1/1/2015 Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., wraz z uzasadnieniem. 5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.investors.pl, oraz poprzez przekazanie raportu bieżącego w dniu 24 marca 2015 r.” Uchwała zapadła jednomyślnie z udziałem wszystkich obecnych członków Zarządu Spółki. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 6 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-03-24
Nazwa podmiotu: INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2015-03-24 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi