Trwa ładowanie...
d18o3cn
d18o3cn
espi

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Zmiana daty przekazania...

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Zmiana daty przekazania raportu okresowego przez Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (7/2012)
Share
d18o3cn
WIADOMOŚĆ
Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informujemy, że raport roczny Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za rok 2011, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 15 marca 2012 r. na dzień 28 marca 2012 r., zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2012 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 7 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-03-23
Nazwa podmiotu: INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Zmiana daty przekazania raportu okresowego przez Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Beata Sax Wiceprezes Zarządu
2012-03-23 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d18o3cn

Podziel się opinią

Share
d18o3cn
d18o3cn