Trwa ładowanie...
d1fu6sy

INVICO - Informacja o stanie realizacji procesu pozyskania inwestora branżowego (3/2015) - EBI

INVICO - Informacja o stanie realizacji procesu pozyskania inwestora branżowego (3/2015)

Share
d1fu6sy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o stanie realizacji procesu pozyskania inwestora branżowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invico S.A. w Tarnowskich Górach (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2014, przekazuje informację o stanie realizacji procesu pozyskania inwestora branżowego. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka doprowadziła do podpisania Listu intencyjnego z zagranicznym inwestorem branżowym (?Inwestor?), o czym szczegółowo komunikowano w raporcie bieżącym 1/2015. Obecnie wdrażane są poszczególne działania przewidziane Listem intencyjnym, w tym przeprowadzenie przez Inwestora kompleksowego badania Spółki (due diligence). Rozmowy i negocjacje z pozostałymi zainteresowanymi podmiotami są w dalszym ciągu kontynuowane w związku z czym Spółka nie wyklucza podpisania Listu intencyjnego z kolejnym podmiotem branżowym. W ocenie Zarządu Spółki proces pozyskania inwestora branżowego powinien zakończyć się do 31 marca 2015 roku. Spółka nie wyklucza skrócenia lub wydłużenia ustalonego okresu w zależności od dynamiki czynności realizowanych w tym zakresie przez zainteresowane podmioty. Spółka będzie
informować o istotnych zdarzeniach przedmiotowego procesu oraz jego końcowych efektach raportami bieżącymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fu6sy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fu6sy

Podziel się opinią

Share
d1fu6sy
d1fu6sy