Trwa ładowanie...
d1xmo79

INVICO - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A (6/2015) - EBI

INVICO - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A (6/2015)

Share
d1xmo79

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invico S.A. w Tarnowskich Górach (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2014 dotyczącego wprowadzenia i ustalenia zasad Programu Emisji Obligacji (?Program?), informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku podjął uchwałę o emisji obligacji serii A na okaziciela, zabezpieczonych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000 zł (?Obligacje?). Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie 18 miesięcy od ich przydziału. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.000.000 zł. Emisja Obligacji jest dokonywana w sposób wskazany w art. 9 ust. pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę prywatną kierowaną do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Cele emisji Obligacji są zgodne z celami Programu, które przewidują: a) finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki poprzez zwiększenie kapitału obrotowego w celu zwiększenia skali działalności, b) spłatę bankowych i pozabankowych zobowiązań
oprocentowanych Spółki. O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79