Trwa ładowanie...
dysxlpg

INVICO - Wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy (10/2015) - EBI

INVICO - Wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy (10/2015)

Share
dysxlpg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invico Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach (?Invico?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku otrzymał wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy z dnia 21 maja 2012 roku (?Umowa?) zawartej z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu (?Bank?). Powód wskazany w wypowiedzeniu Umowy to niedotrzymanie warunków umowy kredytowej oraz zagrożenie terminowej spłaty kredytu. Umowę wypowiedziano z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia , który mija 14 maja 2015 roku. Łączne zadłużenie Emitenta z tytułu wierzytelności głównej wobec Banku na dzień sporządzenia raportu wynosi 2.999 tys. zł. Ostateczna kwota spłaty zostanie powiększona o wielkość odsetek bieżących oraz odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie. Zarząd Invico będzie w związku z zaistniałą sytuacją aktywizował rozmowy z Bankiem w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, w szczególności w kontekście prowadzenia zaawansowanych negocjacji z włoskim inwestorem branżowym Metalvuoto S.p.A, o którym Emitent informował w raporcie 8/2015.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg