Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE - Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (8/2015) - EBI

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE - Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku podjął uchwałę stwierdzającą, iż emisja akcji serii G Spółki doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. W związku z powyższym w dniu 12 marca 2015 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału ww. 3.990.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie akcje serii G zostały opłacone w całości gotówką. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Ostrowski Prezes Zarządu
Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx