Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

IZO-BLOK S.A. - ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A. (13/2014)

IZO-BLOK S.A. - ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A. (13/2014)
Share
dbqraum
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
IZO-BLOK S.A.
Temat
ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. informuje, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iż w dniu 22 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęła informacja, o nabyciu w dniu 22 lipca 2014 r. w transakcji sesyjnej na Rynku NewConnect przez Prezesa Zarządu Przemysława Skrzydlaka 100 (stu) sztuk akcji po cenie 79,79 zł za akcję. W wyniku nabycia akcji Przemysław Skrzydlak posiada aktualnie 211 550 (dwieściejedenaście tysięcypięćsetpięćdziesiąt) akcji Spółki stanowiących 21,16% kapitału akcyjnego i jest uprawniony do wykonywania 29,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum