Trwa ładowanie...
d1m9wjp
espi

IZOSTAL S.A. - Zmiana zobowiązania zabezpieczonego Umową Zastawniczą nr 11/008/11 zawartą z BRE B...

IZOSTAL S.A. - Zmiana zobowiązania zabezpieczonego Umową Zastawniczą nr 11/008/11 zawartą z BRE Bank S.A. (55/2011)

Share
d1m9wjp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana zobowiązania zabezpieczonego Umową Zastawniczą nr 11/008/11 zawartą z BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 1 grudnia 2011 roku Izostal S.A. ("Spółka") zawarła z BRE Bank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie, Umowę nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności Spółki (Umowa). Podpisana Umowa zastępuje umowę o kredyt w rachunku bieżącym do której Spółka nawiązała w raporcie bieżącym nr 30/2011 oraz 42/2011 (Umowa Kredytowa nr 11/046/11/Z/VV z dnia 28 kwietnia 2011 r.). W wyniku zawarcia Umowy, Spółce zostaje udzielony kredyt do łącznej wysokości nie przekraczającej 10.000.000 PLN. Izostal S.A. może korzystać z udzielonego kredytu w walucie PLN oraz EUR, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 02.12.2011 r. do dnia 18.04.2012 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 10.000.000 PLN. Zawarcie Umowy wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym odzwierciedla potrzeby Spółki związane z działalnością
importową oraz przy niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych pozwala na większą elastyczność w spłacie zobowiązań walutowych. W związku z zawarciem w/w Umowy o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym Spółka podpisała aneks do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 zawartej w dniu 28 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 30/2011 oraz 42/2011). Na mocy aneksu do Umowy Zastawniczej zabezpiecza ona spłatę kredytu, odsetek, prowizji i opłat powstałych w związku z zawartą Umową o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym. Pozostałe istotne warunki Umowy Zastawniczej nie uległy zmianie. Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a BRE Bank S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Kwota zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie zawartej dnia 28 kwietnia 2011 roku Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia
kryterium aktywów o znacznej wartości. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Marek Mazurek Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-12-02 Marek Matheja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

Podziel się opinią

Share
d1m9wjp
d1m9wjp