Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów ...

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2013 r. (12/2013)
Share
d2xd9g8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz. 1538), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 marca 2013 r. ("Zgromadzenie") wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz akcjonariuszy ponad 5 % NWZ 12.03.13.pdf Lista akcjonariuszy posiadajacych ponad 5 % akcjina NWZ w dniu 12.03.2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708 22-77-17-907
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
d2xd9g8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu
2013-03-12 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8