Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...

JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (9/2014)
Share
d2r00b0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JR INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22.07.2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Januarego Ciszewskiego Prezesa Zarządu Emitenta wraz z podmiotem powiązanym spółką Kuźnica Centrum Sp. z o.o. w której Prezes Zarządu Emitenta Pan January Ciszewski pełni funkcję Prezesa Zarządu (dalej: Osoba Zobowiązana), o transakcjach nabycia i zbycia akcji Emitenta. Wykaz transakcji zakupu akcji Emitenta przez Pana Januarego Ciszewskiego: 1) 27 maja 2014 roku 10 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,97 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 2) 28 maja 2014 roku 234 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 3) 2 czerwca 2014 roku 18 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,45 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 4) 5 czerwca
2014 roku 91 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 5) 11 czerwca 2014 roku 305 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4,06 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 6) 16 czerwca 2014 roku 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 7) 17 czerwca 2014 roku 10 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,28 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 8) 23 czerwca 2014 roku 461 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4,61 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 9) 27 czerwca 2014 roku 686 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4,31 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej;
10) 1 lipca 2014 roku 200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,26 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 11) 2 lipca 2014 roku 250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4,33 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 12) 7 lipca 2014 roku 110 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4,29 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 13) 8 lipca 2014 roku 10 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,60 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 14) 9 lipca 2014 roku 180 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,60 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 15) 15 lipca 2014 roku 248 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,50 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; 16) 17
lipca 2014 roku 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,62 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej; Wykaz transakcji sprzedaży akcji Emitenta przez Kuźnica Centrum Sp. z o.o. w której Pan January Ciszewski pełni funkcję Prezesa Zarządu. 17) 17 lipca 2014 roku ? 5 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 4,50 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana poza rynkiem NewConnect na podstawie umowy sprzedaży akcji; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 3 013 sztuk akcji JR INVEST S.A oraz zbycia poza rynkiem NewConnect 5 500 sztuk akcji. Łączna wartość transakcji nabycia akcji Emitenta dokonanych przez Osobę Zobowiązaną wyniosła 13 051,17 PLN , a transakcji zbycia akcji JR INVEST S.A. dokonanych przez podmiot powiązany Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 5 500 sztuk za kwotę 24 750,- PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0