Trwa ładowanie...
d423pxc

JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (21/2015) - EBI

JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (21/2015)

Share
d423pxc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
z siedzibą w Krakowie, przekazuje do publicznej wiadomości przychody z działalności operacyjnej Emitenta oraz Spółek wchodzących w skład jego Grupy. W miesiącu marcu 2015 roku przychody osiągnięte z najmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 2,63%. Wyższe o 6,87% były przychody z najmu zrealizowane przez Spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów i w marcu 2015 r. wyniosły one 87.084 PLN. Pozostałe Spółki z Grupy Emitenta tj. PPH Inter-Prodryn Sp. z o. o. i "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. w miesiącu marcu 2015 roku zrealizowały wyższe o 0,32 % przychody operacyjne. Wyniosły one 225.933 PLN. W miesiącu marcu 2015 przychody ze sprzedaży nowej spółki w grupie JR INVEST - Ganador Sp. z o.o. były na poziomie 19.813 PLN. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych osiągnięte w marcu 2015 roku przez Grupę JR
INVEST S.A. wyniosły 394.109 PLN, i są wyższe o 6,62% od skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w analogicznym okresie roku 2014, które wynosiły 369.638 PLN. Narastająco za trzy miesiące 2015 roku przychody osiągnięte z najmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 0,23%. Wyższe o 6,56 % były również przychody z najmu zrealizowane w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 roku przez Spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów. Pozostałe Spółki z Grupy Emitenta tj. PPH Inter-Prodryn Sp. z o. o. i "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. zrealizowały w okresie styczeń ? marzec 2015 roku przychody operacyjne na poziomie 650.604 PLN, które są wyższe o 1.733 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych osiągnięte w okresie styczeń ? marzec 2015 roku przez Grupę JR INVEST S.A. wyniosły 1.155.124 PLN, i są
wyższe o 7,58 % w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014. Zarówno JR INVEST S.A. jak i spółki wchodzące w skład Grupy dążą do pozyskania dla swoich nieruchomości nowych najemców. Mając na uwadze gorszą ogólną sytuacje na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych, wyższy o 7,58 % poziom realizacji przychodów w stosunku rok do roku, przy ponoszonych nakładach inwestycyjnych, świadczy o skutecznie podejmowanych przez Zarząd JR INVEST S.A. decyzjach oraz dobrze dobranej strategii rozwoju. Polityka Grupy przynosi stabilizację przychodową wynajmowanych powierzchni oraz zwiększenie zainteresowania wynajmem powierzchni w obiektach przez innych najemców. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc