Trwa ładowanie...
d3bckyy

JUPITER NFI SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (4/2012)

JUPITER NFI SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (4/2012)

Share
d3bckyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z wymogiem § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. informuje, że raporty okresowe w 2012 roku przekazywane będą w niżej wymienionych terminach: Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: - skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 ? 29 luty 2012r. - skonsolidowany raport za I kwartał 2012 ? 14 maja 2012r. - skonsolidowany raport za III kwartał 2012 ? 14 listopada 2012r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku ? 31 sierpnia 2012r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 ? 27 kwietnia 2012r. Na podstawie § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Jupiter NFI S.A. oświadcza, iż w 2012 roku przekazywał będzie wyłącznie skonsolidowane
raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny. Ponadto działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Jupiter NFI SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2012-01-30 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy