Trwa ładowanie...
d1ak6az
espi

Jurajski Dom Brokerski - Uzupełnienie raportów bieżących nr 17/2014 oraz 18/2014 (20/2014) - EBI

Jurajski Dom Brokerski - Uzupełnienie raportów bieżących nr 17/2014 oraz 18/2014 (20/2014)
Share
d1ak6az

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportów bieżących nr 17/2014 oraz 18/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Jurajski Dom Brokerski S.A. niniejszym w uzupełnieniu raportów przekazanych przez Spółkę w dniu 22 października 2014 roku podaje do publicznej wiadomości przesłanki podjęcia przez walne zgromadzenie uchwał odwołujących dotychczasowe organy spółki z dniem 28.02.2015 roku oraz powołania nowych organów spółki z dniem 01.03.2015r. . Z informacji powziętych przez Spółkę, powyższe uchwały zostały podjęte w związku ze sprzedażą akcji przez głównego akcjonariusza spółki oraz zobowiązaniami do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego 2014. Ponadto podjęte uchwały wynikają z wymogów określonych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym odnośnie spełnienia ciągłości warunków przez Jurajski Dom Brokerski S.A. w zakresie posiadanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Reng prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ak6az

Podziel się opinią

Share
d1ak6az
d1ak6az