Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

K&K HERBAL POLAND - Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji zwykłych na okaz ... - EBI

K&K HERBAL POLAND - Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E. (27/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S.A.(?Spółka?) informuje, o zakończeniu oferty prywatnej oraz przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. Zgodnie z zapisami §4 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekazuje wymagane informacje na temat subskrypcji: 1. Subskrypcja prywatna rozpoczęła się 21 października, zakończyła się 14 listopada 2014 roku. 2. Przydziału akcji dokonano 14 listopada 2014 roku. 3. Objętych subskrypcją było 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda Spółki, 4. Redukcja nie wystąpiła, 5. W ramach subskrypcji przydzielono 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6. Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej, tj. 0,22 zł za jedną akcję, 7. 5 osób złożyło zapisy na akcje serii E, 8. Akcje serii E przydzielono 5 osobom, 9. W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci, 10. Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły odpowiednio: 10.1. Przygotowanie i przeprowadzenie
oferty ? 34 200,00 zł, 10.2. Wynagrodzenie subemitentów ? 0,00 zł, 10.3. Koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego; z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 22 100,00 zł 10.4. koszty promocji oferty ? 0,00 zł. Koszty emisji akcji serii E obniżą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki pomiędzy wartością nominalną a ceną emisyjną akcji serii E. Podstawa Prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk