Trwa ładowanie...
d17tljy

K2 INTERNET - Raport dotyczący naruszenia przez K2 Internet S.A. dobrej praktyki nr III.6 określ ... - EBI

K2 INTERNET - Raport dotyczący naruszenia przez K2 Internet S.A. dobrej praktyki nr III.6 określonej w ?Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". (1/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport dotyczący naruszenia przez K2 Internet S.A. dobrej praktyki nr III.6 określonej w ?Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd K2 Internet S.A. (dalej ?Spółka?) informuje o naruszeniu przez Spółkę zasady III.6, określonej w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?, którego treść stanowi załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (dalej ?Dobre Praktyki?). Zasada III.6 Dobrych Praktyk, stanowi, że przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółka, przy czym zgodnie z powołaną zasadą za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się m.in. rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku ostatnich zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. rezygnacji p. Jensa Spyrki i p. Roberta Fijołka (który obok p. Piotra
Zbaraskiego był niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu zasady III.6 Dobrych Praktyk), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 września br. powołało w skład Rady Nadzorczej p. Grzegorza Stulgisa i p. Tomasza Wołynko. Żaden z nowopowołanych członków Rady nie spełnia wyżej powołanego kryterium niezależności określonego w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk. Aktualnie członkiem Rady spełniającym wymogi niezależności opisane w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk jest p. Piotr Zbaraski. Z uwagi na fakt, iż decyzje w zakresie składu Rady Nadzorczej Spółki należą do walnego zgromadzenia Spółki nie jest możliwe ustalenie, czy przedmiotowe naruszenie Dobrych Praktyk ma charakter trwały. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy