Trwa ładowanie...
d48bnfh
d48bnfh
espi

K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...

K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. (41/2011)
Share
d48bnfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Treść przekazanych informacji jest następująca: 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Janusz Żebrowski 2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Prezes Zarządu K2 Internet S.A. 3. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA / ZBYCIA: transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną 4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: Akcje K2 Internet S.A. 5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: 23.05.2011 r. w Warszawie 6. MIEJSCE TRANSAKCJI: GPW 7. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: na rynku regulowanym, sesyjna zwykła 8. OPIS TRANSAKCJI: Data transakcji: 17.05.2011 r., Kupno/sprzedaż: Kupno, Wolumen: 2000, Średnia cena za 1 akcję: 25,00 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-145 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 74A
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
d48bnfh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2011-05-23 Tymoteusz Chmielewski Wiceprezes Zarządu Tymoteusz Chmielewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48bnfh

Podziel się opinią

Share
d48bnfh
d48bnfh