Trwa ładowanie...
d17cgpg

Kalendarium rynku kapitałowego 31.01 - 14.11.2012

...

Share
d17cgpg

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 31.01 - 14.11.2012

(gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 31 STYCZNIA

d17cgpg

Eurosnack - dzień pierwszego notowania na NewConnect 1.318.508 akcji serii F;

Hygienika - NWZ ws. zgody na skup akcji własnych spółki;

Notoria Serwis - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

Bank Millennium - publikacja wstępnych wyników za 2011 r;

d17cgpg

BZ WBK - publikacja raportu za IV kw.;

ZA Puławy - dzień ustalenia prawa do 3,66 zł dywidendy na akcję;

Gino Rossi - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

Radpol - NWZ ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki;

d17cgpg

Selena - NWZ ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego oraz wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena.

Petrolinvest - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

PINOTCARO - pierwszy dzień notowań 18 mln akcji serii D;

4Studio - debiut spółki na NewConnect;

d17cgpg

ŚRODA, 1 LUTEGO

*5th Avenue Holding - debiut spółki na NewConnect;

CZWARTEK, 2 LUTEGO

*GPW - rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych na 750 tys. obligacji s. B;

d17cgpg

PIĄTEK, 3 LUTEGO

Timberstone - wprodadzenie do obrotu na na Catalyst 18.550 obligacji na okaziciela serii B spółki;

PONIEDZIAŁEK, 6 LUTEGO

ATLANTIS ENERGY - NWZ ws. scalenia (połączenia) akcji spółki i zmian w radzie nadzorczej;

d17cgpg

DTP - NWZ w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej;

WTOREK, 7 LUTEGO

Pekaes - zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży 2.500.000 akcji Pekaesu po 8 zł za akcję ogłoszonym przez KH Logistyka;

ŚRODA, 8 LUTEGO

PZU - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

SMT Software - NWZ spółki w sprawie zmian w statucie;

Echo Investment - pierwszy dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Park Postępu-Projekt Echo-93;

*BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

*GPW - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych na 750 tys. obligacji s. B;

CZWARTEK, 9 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

Idea TFI - NWZ ws. skupu akcji własnych;

ZM Herman - początek zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus;

*GPW - - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (w przypadku, gdy inwestorzy indywidualni złożą zapisy na liczbę obligacji serii B mniejszą niż ostateczna liczba obligacji oferowanych w ramach oferty);

PIĄTEK, 10 LUTEGO

EMC - koniec przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru;

*GPW - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych na obligacje serii B;

PONIEDZIAŁEK, 13 LUTEGO

EMC - przydział akcji oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru, zamknięcie publicznej oferty akcji serii G;

Elstar Oils - NWZ w sprawie zmian w statucie spółki;

WTOREK, 14 LUTEGO

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Grupa Recykl - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

ŚRODA, 15 LUTEGO

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

ZA Herman - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych oraz wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa spółki do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o.;

Teliani Valley - NWZ ws. zmian w Radzie Nadzorczej;

Megaron - NWZ w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka;

ATC Cargo - NWZ w sprawie uchylenia uchwały numer 4 NWZ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ubiegania się przez dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę GPW,, podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez akcji własnych;

CZWARTEK, 16 LUTEGO

Platforma Mediowa Point Group - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN;

Żywiec - NWZ w sprawie wyboru członka rady nadzorczej;

Platinum Properties Group - NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr. 22 i 23 WZ z 29 czerwca 2011 r. oraz zmian w statucie umożliwiających upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego;

PIĄTEK, 17 LUTEGO

Tonsil Acoustic company - wznowienie NWZ z dnia 25 stycznia;

PONIEDZIAŁEK,20 LUTEGO

Stopklatka - NWZ;

WTOREK, 21 LUTEGO

ZA Puławy - dzień wypłaty 3,66 zł dywidendy na akcję;

Echo Investment - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Park Postępu-Projekt Echo-93;

Hotblok - NWZ;

CZWARTEK, 23 LUTEGO

Clean&Carbon Energy - NWZ;

*Grupa Lotos - publikacja raportu za IV kw.2011 r.;

PIĄTEK, 24 LUTEGO

Tax-Net - NWZ w sprawie zatwierdzenia połączenia ze spółką Buchalter;

SOBOTA, 25 LUTEGO

  • Polskie Jadło - NWZ w sprawie m.in. nowej, długofalowej strategii rozwoju spółki oraz uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę z Prezesem Zarządu umowy inwestycyjnej pożyczki pieniężnej;

ŚRODA, 29 LUTEGO

KGHM - publikacja raportu za IV kw.;

ŚRODA, 29 LUTEGO

Polimex-Mostostal - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej i statucie spółki;

PIĄTEK, 2 MARCA

*BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

CZWARTEK, 8 MARCA

*GTC - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego;

PIĄTEK, 9 MARCA

ZM Herman - zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus;

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

WTOREK, 13 MARCA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PIĄTEK, 16 MARCA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA

*Tauron - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

WTOREK, 20 MARCA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

*Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.;

PBO Anioła - NWZ ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PIĄTEK, 20 KWIETNIA

*Grupa Lotos - publikacja jednostkowego i skonsolidowenego raportu za 2011 r.;

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

WTOREK, 8 MAJA

*BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

*Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

CZWARTEK, 10 MAJA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

*Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

*Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIATEK, 11 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 14 MAJA

*GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

WTOREK, 15 MAJA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

SOBOTA, 30 CZERWCA

Synkret - termin wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe;

WTOREK, 24 LIPCA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

*BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 3 SIERPNIA

*Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

CZWARTEK, 9 SIERPNIA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

WTOREK, 14 SIERPNIA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za II kw. 2012;

CZWAREK, 16 SIERPNIA

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 23 SIERPNIA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

*Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 24 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 30 SIERPNIA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIATEK, 31 SIERPNIA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.;

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

*BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

*Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 7 LISTOPADA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 13 LISTOPADA

*Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

*Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

ŚRODA, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

(PAP)

gsu/

d17cgpg

Podziel się opinią

Share
d17cgpg
d17cgpg