Trwa ładowanie...
d3nl2e8

Kalendarium rynku kapitałowego 9.02 - 14.11.2012

...

Share
d3nl2e8

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 9.02 - 14.11.2012

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

CZWARTEK, 9 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

d3nl2e8

Idea TFI - NWZ ws. skupu akcji własnych;

ZM Herman - początek zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus;

GPW - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (w przypadku, gdy inwestorzy indywidualni złożą zapisy na liczbę obligacji serii B mniejszą niż ostateczna liczba obligacji oferowanych w ramach oferty);

Star Fitness - ostatnie notowanie na NewConnect 385 tys. PDA spółki s. C;

d3nl2e8

PIĄTEK, 10 LUTEGO

EMC - koniec przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru;

GPW - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych na obligacje serii B;

Star Fitness - pierwsze notowanie na NewConnect 385 tys. akcji spółki;

d3nl2e8

PONIEDZIAŁEK, 13 LUTEGO

EMC - przydział akcji oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru, zamknięcie publicznej oferty akcji serii G;

Elstar Oils - NWZ w sprawie zmian w statucie spółki;

WTOREK, 14 LUTEGO

d3nl2e8

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Grupa Recykl - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

ŚRODA, 15 LUTEGO

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

d3nl2e8

ZA Herman - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych oraz wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa spółki do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o.;

Teliani Valley - NWZ ws. zmian w Radzie Nadzorczej;

Megaron - NWZ w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka;

ATC Cargo - NWZ w sprawie uchylenia uchwały numer 4 NWZ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ubiegania się przez dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę GPW,, podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez akcji własnych;

d3nl2e8

CZWARTEK, 16 LUTEGO

Platforma Mediowa Point Group - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN;

Żywiec - NWZ w sprawie wyboru członka rady nadzorczej;

Platinum Properties Group - NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr. 22 i 23 WZ z 29 czerwca 2011 r. oraz zmian w statucie umożliwiających upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego;

PIĄTEK, 17 LUTEGO

Tonsil Acoustic company - wznowienie NWZ z dnia 25 stycznia;

PONIEDZIAŁEK, 20 LUTEGO

Stopklatka - NWZ;

WTOREK, 21 LUTEGO

ZA Puławy - dzień wypłaty 3,66 zł dywidendy na akcję;

Echo Investment - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Park Postępu-Projekt Echo-93;

Hotblok - NWZ;

CZWARTEK, 23 LUTEGO

Clean&Carbon Energy - NWZ;

Grupa Lotos - publikacja raportu za IV kw.2011 r.;

PIĄTEK, 24 LUTEGO

Tax-Net - NWZ w sprawie zatwierdzenia połączenia ze spółką Buchalter;

SOBOTA, 25 LUTEGO

Polskie Jadło - NWZ w sprawie m.in. nowej, długofalowej strategii rozwoju spółki oraz uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę z Prezesem Zarządu umowy inwestycyjnej pożyczki pieniężnej;

PONIEDZIAŁEK, 27 LUTEGO

Eskimos - NW w sprawie zmiany statutu spółki;

Victoria AOC - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Global Trade - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach Global Trade hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank Polska celem zabezpieczenia udzielonego kredytu bankowego;

JSW - NWZ ws. zmiany statutu spółki;

WTOREK, 28 LUTEGO

ABM Solid - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

Dom Aukcyjny Abbey House - NWZ ws. zmian statutu spółki;

Introl - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Jurajski DB - NWZ ws. skupu akcji własnych;

MCI Management - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Notoria Serwis - NWZ ws. uchylenia uchwał NWZ z dnia 31 stycznia 2012 r.;

Optonet - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 88 mln akcji serii C oraz ws. emisji obligacji;

Partex - NWZ ws. zmian w składzie RN spółki;

ŚRODA, 29 LUTEGO

KGHM - publikacja raportu za IV kw. 2011 r.;

Lotos - NWZ ws. zmian składu rady nadzorczej;

Delko - NWZ ws. zmian w statucie spółki oraz dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego;

Wikana - NWZ ws. nieodpłatnego umorzenia akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego;

ŚRODA, 29 LUTEGO

Elzab - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Polimex-Mostostal - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej i statucie spółki;

CZWARTEK, 1 MARCA

Elkop - NWZ ws. dalszego istnienia spółki;

Stark Development - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej;

PIĄTEK, 2 MARCA

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Navimor-Invest - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie spółki;

PONIEDZIAŁEK, 5 MARCA

IZNS Iława - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii E i zmiany w statucie spółki związanych ze zmianą nazwy na ZM Henryk Kania S.A oraz zmian w RN spółki;

Kogeneracja - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej;

  • Aiton Caldwell - NWZ ws. zmian w statucie spółki;
  • SMT Software - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

WTOREK, 6 MARCA

  • NG2 - NWZ ws. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;

Wistil - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie spółki;

Miraculum - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

CZWARTEK, 8 MARCA

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego;

PIĄTEK, 9 MARCA

ZM Herman - zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus;

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

WTOREK, 13 MARCA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

  • Esotiq & Henderson - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

PIĄTEK, 16 MARCA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA

Tauron - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

WTOREK, 20 MARCA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.;

PBO Anioła - NWZ ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PIĄTEK, 20 KWIETNIA

Grupa Lotos - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2011 r.;

CZWARTEK, 26 KWIETNIA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

WTOREK, 8 MAJA

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

CZWARTEK, 10 MAJA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIATEK, 11 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 14 MAJA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

WTOREK, 15 MAJA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

SOBOTA, 30 CZERWCA

Synkret - termin wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe;

WTOREK, 24 LIPCA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

ŚRODA, 25 LIPCA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 3 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

CZWARTEK, 9 SIERPNIA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PONIEDZIAŁEK, 13 SIERPNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

WTOREK, 14 SIERPNIA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za II kw. 2012;

CZWAREK, 16 SIERPNIA

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 23 SIERPNIA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 24 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 30 SIERPNIA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIATEK, 31 SIERPNIA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.;

Środa, 24 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 7 LISTOPADA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 13 LISTOPADA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

ŚRODA, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

(PAP)

kuc/

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8