Trwa ładowanie...
d4g8n2a
espi

KANCELARIA MEDIUS - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014. (9 ... - EBI

KANCELARIA MEDIUS - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014. (95/2014)
Share
d4g8n2a
NEW CONNECT
Raport EBI nr 95 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A., z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania spółce ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Krakowie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Imiołek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8n2a

Podziel się opinią

Share
d4g8n2a
d4g8n2a