Trwa ładowanie...
d2kwt1b

KANIA - Skutki połączenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego H...

KANIA - Skutki połączenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. dla obligacji notowanych na Catalyst (62/2012)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skutki połączenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. dla obligacji notowanych na Catalyst | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (następcy prawnego Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ? Emitenta Obligacji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) ponownie informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał w dniu 31 grudnia 2012 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Dzień Połączenia). Zarząd Spółki wyjaśnia, iż tym dniem, stosownie do art. 494 ksh oraz art. 511 § 2 ksh, Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. wstąpiły z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., w tym także w prawa i obowiązki związane z wyemitowanymi obligacjami. W szczególności obecnie Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zobowiązane są do wykupu obligacji, a także regulowania wszelkich zobowiązań z nimi związanych (w szczególności do zapłaty odsetek).
Zgodnie z prawem oraz warunkami emisji dokonane połączenie spółek nie jest przesłanką do wcześniejszego wykupu obligacji lub jakiejkolwiek innej zmiany w stosunku do warunków emisji. Obecnie trwają wymagane czynności techniczno-administracyjne związane z formalną zmianą Emitenta Obligacji na rynku regulowanym. Przewidujemy zakończenie tych czynności w dniu 2 lub 3 stycznia 2012 r. O dokonaniu tych czynności poinformujemy odrębnym raportem. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KANIA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Korczaka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 210 32 47 | | +48 32 210 10 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@zmkania.pl | | www.zmkania.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7440003325 | | 510258637 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Henryk Kania Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b