Trwa ładowanie...
d1ltpb7

KANIA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (9/2015)

KANIA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (9/2015)

Share
d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu, w dniu 6 marca 2015 r., od Bahrija Limited z siedzibą w Floriana, Malta (?Bahrija?), zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki w ramach wezwania. Stosownie do zawiadomienia, w wyniku przeprowadzenia ogłoszonego przez Bahrija w dniu 23 stycznia 2015 r. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (?Wezwanie?), na mocy transakcji dokonanych w dniu 3 marca 2015 r. i rozliczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 marca 2015 r. Bahrija nabyła pośrednio, poprzez zależną od Bahrija spółkę Bogden Limited, 29.380 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału Bahrija nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Natomiast pośrednio, poprzez spółkę Bogden Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, Bahrija posiadała 82.591.650 akcji Spółki, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.591.650 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu transakcji zawartych z osobami, które odpowiedziały na wezwanie, Bahrija nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Pośrednio, poprzez spółkę Bogden Limited, Bahrija posiada 82.621.030 sztuk akcji Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.621.030 głosów, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 125.183.380 sztuk. Ponadto Bahrija poinformowała, że ani Bahrija, ani też zależna od Bahrija spółka Bogden Limited nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy). | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KANIA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Korczaka | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 210 32 47 | | +48 32 210 48 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@zmkania.pl | | www.zmkania.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7440003325 | | 510258637 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2015-03-06 Ewa Łuczyk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7