Trwa ładowanie...
d2k01p3

Katowice mają nową instalację do biologicznego przetwarzania odpadów

W Katowicach oddano do użytku wybudowaną za 40 mln zł instalację do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych. Trafią tam śmieci wytwarzane przez ok. 300 tys. mieszkańców. Wydajność instalacji to 60 tys. ton na rok.

Share
d2k01p3

Jak podkreśla katowicki magistrat, instalacja umożliwia wydzielenie z odpadów zmieszanych odpadów ulegających biodegradacji i uzyskanie produktów końcowych w postaci kompostu. Inne korzyści to eliminacja nieprzyjemnych zapachów i zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.

"Nowo wybudowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów jest częścią regionalnej instalacji. Tym samym pokazujemy, jaką wagę miasto przykłada do ochrony środowiska" - powiedziała naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska w katowickim magistracie Barbara Lampart.

Budowa instalacji trwała 14 miesięcy. Inwestycja powstała w ramach rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach. Wartość inwestycji to ok. 40 mln zł, z czego 22,35 mln zł (57 proc.) stanowi pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostała kwota to środki własne spółki.

d2k01p3

Instalacja składa się z 24 zadaszonych i szczelnych boksów, z których osiem służy do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. Każdy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury oraz instalacją zraszania.

Odpady zmieszane trafiają do 16 żelbetowych bioreaktorów na 2-4 tygodnie, gdzie są napowietrzane oraz zraszane. Później kierowane są na tzw. plac dojrzewania, gdzie są przetwarzane przez 6-8 tygodni. Po tym czasie na skutek rozkładu substancji organicznych odpady zmniejszają masę o ok. 20 proc. Po zakończonym procesie są przesiewane na tzw. stabilizat oraz kompost, który służy do rekultywacji składowisk.

Odrębnie przetwarzane są selektywnie zbierane odpady zielone i bioodpady. Na 2-4 tygodnie trafiają do żelbetowych bioreaktorów, a później dojrzewają w pryzmach pod wiatą na szczelnym, utwardzonym, skanalizowany i napowietrzanym placu. Materiał dojrzewa 6-8 tygodni po czym jest przesiewany. Produktem końcowym przetwarzania jest kompost lub polepszacz gleby.

Dzięki modułowej budowie - każdy boks jest niezależny od pozostałych - instalacja może być też wykorzystywana do procesów biologicznego suszenia odpadów oraz suszenia paliwa alternatywnego w ośmiu bioreaktorach.

d2k01p3

Katowicka instalacja jest częścią Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja ta ujęta jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego.

Władze Katowic podkreślają, że instalację stanowią zadaszone i zamykane bioreaktory, z których powietrze trafia do płuczki i olbrzymiego biofiltra. Gwarantuje to oczyszczenie powietrza procesowego poprzez zatrzymanie pyłów oraz nieprzyjemnych zapachów - zaznaczają.

d2k01p3

Podziel się opinią

Share
d2k01p3
d2k01p3