Trwa ładowanie...
dqixe03
dqixe03
espi

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w KDPW (5/2014)
Share
dqixe03
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 21 listopada 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 981/14, przyznającą funduszowi KBC Alokacji Sektorowych FIZ status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent. Jednocześnie w związku z podjęciem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powyższej uchwały, z dniem 21 listopada 2014 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., pod kodem PLKBCAS00011 zarejestrowanych zostało 250.267 certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu KBC Alokacji Sektorowych FIZ o wartości emisyjnej 100,00 zł każdy.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 5 / 2014
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2014-11-21
Nazwa podmiotu: KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w KDPW
Podstawa prawna § 34 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu
2014-11-21 Wojciech Idzik Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dqixe03

Podziel się opinią

Share
dqixe03
dqixe03