Trwa ładowanie...
d3szwac
d3szwac
espi

KBC AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowy...

KBC AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym certyfikatow inwestycyjnych oraz ustalenia daty pierwszego notowania (9/2012)
Share
d3szwac
WIADOMOŚĆ
Uprzejmie informuję, iż na podstawie uchwały Nr 7746/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2012 roku, Zarząd Giełdy postanowił o wprowadzeniu z dniem 13 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 206.431 certyfikatów inwestycyjnych serii A wyemitowane przez KBC Ameryka FIZ oznaczone przez KDPW kodem PLKBCAM00014. Pierwsze notowanie odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 13 sierpnia 2012 roku. Certyfikaty notowane będą pod nazwą skróconą KBCAM1FIZ. Raport sporządzony na podstawie paragrafu 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 9 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-08-08
Nazwa podmiotu: KBC AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym certyfikatow inwestycyjnych oraz ustalenia daty pierwszego notowania
Podstawa prawna § 34 ust. 1 pkt. 3 oie - data pierwsz notow. pap. wart. na rynku giełdowym

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jarosław Antonik Członek Zarządu
2012-08-08 Anna Kołacka Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3szwac

Podziel się opinią

Share
d3szwac
d3szwac