Trwa ładowanie...
d36ox0d

KCI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

KCI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

Share
d36ox0d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. informuje, że raporty okresowe w 2012 roku przekazywane będą w niżej określonych terminach: skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: IV kwartał 2011 ? 22 luty 2012 r. I kwartał 2012 ? 8 maja 2012 r. III kwartał 2012 ? 6 listopada 2012 r. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku ? 24 sierpnia 2012 r. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 ? 20 kwietnia 2012 r. Na podstawie § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż w 2012 roku przekazywał będzie wyłącznie skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny. Ponadto Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

| | | KCI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu
2012-01-30 Jan Godłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

Podziel się opinią

Share
d36ox0d
d36ox0d