Trwa ładowanie...
d4hr0x5

KERDOS GROUP - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacj ...

KERDOS GROUP - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J (18/2015)

Share
d4hr0x5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent ) informuje, iż w dniu 3 marca 2015roku podjął Uchwałę nr 7/2015 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J. W podjętej uchwale Zarząd postanowił zmienić treść Warunków emisji trzydziestosześciomiesięcznych obligacji na okaziciela serii J, przyjętych uchwałą nr 6/2015 Zarządu ?Kerdos Group? S.A. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J (Warunki Emisji Obligacji), w ten sposób, że: ? w pkt 1.1 Warunków Emisji uszczegółowiono definicję Uchwały o Emisji Obligacji wskazując, że jest to ?uchwała Zarządu Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji, zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 roku.? ? w pkt. 2.2. Warunków Emisji na nowo sformułowano podstawę prawną dokonania przez Emitenta emisji w/w obligacji wskazując, że jest to ?Ustawa o Obligacjach i
Uchwała Zarządu o Emisji Obligacji nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca zgodę na Emisją nr 5/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.? ? w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że ?w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków, o których mowa w pkt. 20.3, 20.4 lub 20.7 lub w przypadku gdy wartość jednego Udziału Dayli wynikająca z wyceny, o której mowa w pkt 20.4 będzie niższa niż 150 zł;? Pozostałe warunki emisji Obligacji i informacje opublikowane raportem nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku pozostały bez zmian. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr0x5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-03-04 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr0x5

Podziel się opinią

Share
d4hr0x5
d4hr0x5